Adventi ajánlósorozat: Fenyvesi Orsolya: A látvány / Kommentárok meg nem írt versekhez

A kötet már felépítésében is különleges: az oldalpárok bal oldalán verskezdeményeket, a jobbon pedig a hozzájuk írott kommentárokat olvashatjuk, a szerző társalkotónak invitálja az olvasót, hogy segítségével valahol a két oldal között, virtuálisan szülessen meg maga a vers.

Nemcsak a kötetkompozíció rendkívül kreatív, a befogadó egy végtelenül tágas, szabad térben találja magát, ahogy belemerül a nagy asszociációs ugrásokkal létrehozott, különleges képekben gazdag, szuverén szövegvilágba.

Fenyvesi Orsolya generációjának egyik legnagyobb hatású, leginvenciózusabb költője, a líranyelv megújítója.