Szabó Magda Pécsett

PTE BTK centrumú Kortárs Világirodalmi Kutató Kör  a PTE BTK Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszékével, illetve a PTE BTK Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszékével

SZABÓ MAGDA SZÁZ ÉVE

címmel kétnapos országos konferenciát szervez 2017 október 25–26-ra a pécsi Civil Közösségek Házába.

Szervezőbizottság: dr. Kabdebó Lóránt (Miskolc), dr. V. Gilbert Edit, dr. Tóth Orsolya (Pécs)
Nyitóelőadás: dr. Kabdebó Lóránt: Szabó Magda, a nemlétező ország (és folytonosság) irodalmi megteremtője

Tervezett szekciók:

 • Az ifjúsági irodalom
  E kategóriájában vizsgálják, milyen menekülési módot jelentett ez az „átkosban”, miféle publikálási, megélhetési lehetőséget képviselt – egyúttal kutatjuk a művek korabeli recepcióját. Milyen II. világháború-képzet rajzolódik ki az Abigélból vagy az Álarcosbálból, a felszabadulás üdvtörténeti narratívája-e, s ha nem, hogyan próbálja ezt a szerzői pozíció kerülgetni?
 • A tudós esszéista
  Ebben az irodalomtörténet-szekcióban a szerző Vörösmarty-esszéi és egyéb XIX. százados tanulmányai is helyet kapnak. Szabó Magdának az íróelődökkel foglalkozó munkássága az esszéíró nemzedék különös folytatásaként értelmezhető.
 • Mitológiatémák, mítoszváltozatok
  E szekció tárgya Szabó Magda klasszikus műveltsége, latinos háttere és az ebből kinövő irodalmi fikció.
 • Regényes önéletrajzi fikciók
  Az önéletrajzi narratíva szerepe és jelentősége az életműben.
 • Dráma, történelemkép, nemzettudat a színpadon – színházi, filmes adaptációk. 
 • A fordító és a fordított, világirodalmi beágyazódás: Szabó Magda mint az egyik legtöbbet fordított magyar szerző.
 • Író-nő? Genderszempontok az életműben.
 • Vita Az ajtó körül
 • Kánon és recepció: az életmű történeti és elméleti elhelyez(ked)ése a klasszikus, a modern és a posztmodern határain.
 • Hatástörténet, utóélet, az életmű kreatív olvasatai és továbbélése a kortárs magyar irodalomban.
  Meghívott beszélgetőtárs: Grecsó Krisztián

(A konferenciát az Nemzeti Kulturális Alap, a PTE 1% Alapítvány, a PTE BTK és a Pécs-decentrum kulturális Egyesület támogatja.)

Bővebb információért és a részletes programfüzetért a Pécs-decentrum Kulturális Egyesület honlapján (http://periferiabtk.wixsite.com/pecs-decentrum/start) lehet érdeklődni.